Werkinguitstap naar zee

De Berken biedt een waaier van zinvolle activiteiten aan, 'op maat'. D.w.z. aangepast aan ieders mogelijkheden, interesses en keuzes, maar niettemin gevuld met impulsen tot verdere ontplooiing en integratie. Werkmomenten in de diverse ateliers (hout, crea en serre, worden afgewisseld met ontwikkelingsgerichte activiteiten (zwemmen, sport, muziekbeleving, crea, snoezelen, koken, internet ...)
Een aantal activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met onze buurvoorziening de Kerselaar (vorming, vilten, kaarsatelier, bakkerij, ...). Recentelijk zijn er ook gasten die het dagcentrum combineren met deeltijds 'begeleid werken'. Het gaat om personen die over voldoende mogelijkheden beschikken om deeltijds vrijwilligerswerk te verrichten in het gewone arbeidscircuit.

samen aan het werkVoor de gasten die wat meer zorg en aandacht vereisen is er een speciaal programma uitgewerkt. Eind 2008 hebben wij hiertoe een huis aangekocht vlak naast ons dagcentrum en hebben dit ingericht als een aangepaste ruimte. We hebben deze unit 'het huizeke' gedoopt. Hierin staan sensopathische stimulatie en beweging centraal. Op die wijze ontstaat er voor iedere deelnemer een individueel activiteitenpakket dat wekelijks terugkomt. Dit kan echter soepel onderbroken worden om plaats te maken voor feestjes en uitstappen (dikwijls in regionaal verband). Jaarlijks organiseren we een groepsvakantie voor alle deelnemers, alternerend in kleine groepen en om de drie jaar met gans de groep.

Voor meer gedetailleerde informatie over de werking en de verschillende activiteiten die De Berken aanbieden verwijs ik u graag door naar ons dagcentrum waar men U met plezier verder zal helpen.Home