Opdrachtverklaring


Deze opdrachtverklaring wil de klemtonen aangeven van de aanpak, de doelgroep en de visie voor de komende jaren, gebaseerd op de waarden die in het verleden belangrijk waren. Zij is tot stand gekomen door overleg tussen medewerkers, bestuurders en vertegenwoordigers van de gebruikers.

Algemeen |  Gasten  |  Medewerkers  |  Partners  |  Slot

ALGEMEEN

De Berken is een open, autonoom, kleinschalig dagcentrum voor volwassen personen met een beperking, erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor 29 plaatsen. Het startte zijn werking in de beginjaren 80 als alternatieve opvangvorm voor de meer zorgbehoevende personen met beperkingen uit de regio.

De Berken blijft kiezen voor de kleinschaligheid, maar omwille van de blijvende aanvragen streven we naar een beperkte uitbreiding in de toekomst, echter zonder de gezellige, familiale sfeer zomaar prijs te geven. Geluk en vriendschap bieden, GOED doen, ontplooiing stimuleren in 'evenwaardigheid', zorg op maat bieden en via tal van activiteiten hun nuttigheidsgevoel, hun integratie('erbij horen'), hun levenservaring verrijken. Dit alles overgoten met een goede scheut humor: zo zien wij de doelstellingen en de aanpak.

Top

De GASTEN van De Berken

De Berken wil een kwaliteitsvolle dagbesteding en begeleiding bieden aan de volwassen met beperkingen die niet tewerkgesteld kunnen worden en die in de regio (Druivenstreek) wonen. Meer complexe problematieken schrikken ons niet af, indien ze het samenleven van de groep niet te zeer verstoren. Extreem lichamelijk of geestelijk disfunctioneren kan een grens aangeven en dan zoeken wij, met alle betrokkenen naar alternatieve oplossingen.

De gasten die door De Berken ontvangen worden: groepsfoto van de gastenAlle mogelijke materiële middelen zullen voor hen worden ingezet en zij zullen zich steeds omringd weten door een geëngageerd team van medewerkers.

Top

De MEDEWERKERS van De Berken...

...zijn geëngageerd, goed opgeleid, mondig, maar hebben vooral een basishouding van gelijkwaardigheid en respect voor de gasten en collega's, alsook, gezien de problematieken, een grote graad van zorgzaamheid.

Als team dragen zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een deskundige professionele aanpak.

groepsfoto van het personeel

Verder wordt van elk van hen verwacht:Tot slot krijgen de medewerkers van directie en bestuur:

Top

De PARTNERS van De Berken

In de hele aanpak van onze gasten zijn de ouders/familieleden onvervangbare personen. Zij zijn onze eerste partners. Openheid en eerlijkheid, betrokkenheid, regelmatig overleg en tijdige en duidelijke informatie moeten bijdragen tot het vertrouwen van ouders in onze medewerkers.

Vrijwilligers, vrienden, stagiairs, buren kunnen bijdragen tot het verruimen van de sociale contacten en de mogelijkheid van onze gasten. Zij zijn ook van harte welkom op De Berken.

De Berken wil actief meewerken om zowel op plaatselijk als in ruimer regionale context de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende voorzieningen die actief zijn in de zorg voor personen met een beperking verder uit te breiden.

En uiteraard is ook de overheid, als vertegenwoordiger van de maatschappij onze partner. Niet zozeer omdat in elke rechtsstaat controle nu eenmaal moet, maar om als echte partners samen de bakens uit te zetten voor een maatschappelijk verantwoord, actueel en realistisch zorgsysteem.

Top

Tot SLOT

Kort samengevat willen wij in De Berken ten allen tijden de goede, open, vrolijke en progressieve sfeer behouden, met een benadering die recht doet aan de 'hele mens'. Waar de gasten, het personeel, de bezoekers (ouders of vrienden of bestuurders) zich thuis voelen, waar ieder samen een stukje Berken vormt.

Wij zullen onze verantwoordelijkheid naar de groep, die ons zo nauw aan het hart ligt, niet uit de weg gaan en alle àlle partners betrekken bij de verdere uitbouw van onze werking. Het is ons streven om in volle autonomie (maar in overleg en samenwerking) verder te werken aan een goed kwaliteitsbeleid.Home